Pasożyty - przywry najgroźniejsze pasożyty

Niewidzialni zabójcy  pasożyty wewnątrz nas

Lamblie Owsiki Tasiemiec Glista Przywry Tęgoryjec Epilepsja Autyzm Zespół Aspergera Włosogłówka Borelioza

Opinie i doświadczenia pacjentów

 

Przywry - najgroźniejsze pasożyty

 

 

Pasożyty to organizmy zwierzęce lub roślinne wykorzystujące inny organizm jako środowisko życia i zdobywania pożywienia. Najczęstszymi pasożytami człowieka są organizmy zwierzęce, które wywołują choroby zwane parazytozami.
Pasożyty bytujące w jelitach człowieka zaliczamy do robaków i pierwotniaków. Robaki należą do dwóch grup: robaków płaskich (płazińce) i robaków obłych (obleńce).

 

Przywry (Trematoda) - gromada pasożytniczych płazińców o ciele płaskim, nieczłonowanym, opatrzonym przyssawkami: gębową i brzuszną.

Do najgroźniejszych przywr należą: motylica wątrobowa (Fasciola haepatica), motyliczka (Dicrocoelium lanceatum), pasożytujące w przewodach żółciowych przeżuwaczy, królików, świń i człowieka oraz przywry pasożytujące we krwi, których postacie dorosłe żyją w naczyniach krwionośnych pęcherza moczowego i jamy brzusznej człowieka (bilharcjoza). Obecność przywr w drogach żółciowych, jelicie grubym lub pęcherzu moczowym jest znaczącą przyczyną zachorowań na nowotwory tych narządów.

 

Gromada: Trematoda – przywry (z greckiego: Trematodes – przekłuty) - są to pasożyty ludzi i zwierząt, którymi można zarazić się w wyniku spożycia surowej lub niedostatecznie ugotowanej ryby, skorupiaków i roślinności. Wszystkie przywry potrzebują mięczaków jako pierwszego, pośredniego żywiciela, w którym zachodzi złożony cykl rozwojowy. Stadium larwy, która przechodzi z mięczaków, może: wejść do drugiego żywiciela pośredniego (ryby, skorupiaki czy inne mięczaki), otorbić się na roślinach lub penetrować bezpośrednio poprzez skórę żywiciela ostatecznego.

 

Ważne przywry człowieka należą do rodzaju
(1) KREW: Schistosoma.
2) JELITA: Echinostoma, Fasciolopsis, Gastrodiscoides, Heterophyes, Metagonimus
(3) WĄTROBA: Clonorchis, Fasciola, Dicocoelium, Opisthorchis.
(4) PŁUCA: Paragonimus.

Produkcję swoistych przeciwciał IgE i eozynofilię często obserwuje się w zakażeniach wywołanych przez takie robaki, jak Nippostrongylus, nicienie, Ascaris i przywry. Odpowiedź jest przypisywana właściwościom robaków do stymulacji subpopulacji.

 

Przywry - najgroźniejsze pasożyty!

 

Przywry są zwierzętami wyłącznie pasożytniczymi, bytującymi głównie w narządach wewnętrznych i tkankach swoich żywicieli.
Przywry należące do płazińców, mają złożony cykl życiowy z wieloma stadiami rozwoju. "Naturalnymi" - ostatecznymi żywicielami osobników dojrzałych są kręgowce, m.in. owce, bydło, świnie, gryzonie, pies, kot i człowiek. Pozostałe stadia rozwijają się na zewnątrz i wewnątrz żywiciela pośredniego, np. ślimaka, ryby, mrówki. Kiedy inne stadia przywry niż dojrzałe, rozwiną się u ludzi w nienaturalny im sposób, nazywamy to chorobą motyliczą. Również kiedy przywra zmienia typowy dla jej zamieszkania narząd inwazyjny na zupełnie inny, choroba z tym związana posiada taka samą nazwę.
Z nazw poszczególnych przywr dowiadujemy się, które zwierzęta są typowymi żywicielami oraz który narząd jest "prawidłowym" miejscem osiedlenia się przywry.

 

Odmiany przywr:


- przywra jelitowa,

- owcza motylica wątrobowa,

- przywra trzustkowa

- ludzka motylica wątrobowa.

 

Choroby przywropochodne - motylica wątrobowa

Motylica jako choroba ma miejsce w przypadku "niewłaściwego" żywiciela lub nietypowego jak dla niej narządu w organizmie.
Nowy rodzaj chorób, oparty na skażeniach solwentami - rodzaj parazytyzmu dotyczący chorób spowodowanych przez kolejne stadia rozwoju przywr o nietypowej lokalizacji spowodowanej zanieczyszczeniem środowiska wewnętrznego organizmu solwentami - to choroby przywropochodne.

 

Wymienione odmiany przywr mogą wywoływać ataki mięśniowe, bóle mięśni i zapalenie mięśni, podując dystrofię, a także fibromialgię (fibromyalgię).
Fasciolopis buskii należy do przywr (robaków płaskich), które dr Clark znalazła w każdym przypadku raka, infekcji wirusem HIV, choroby Alzheimera, Crohna, mięsaka Kaposiego, jak i wśród ludzi, którzy nie chorowali na te choroby. Cykl życiowy składa się z sześciu etapów. Dr Clark zauważyła, że forma osobnika dorosłego jest jednym ze stadiów, które w normalnych warunkach żyje w organizmie ludzkim tylko w jelitach.
Fasciolopis buskii
przez część swojego cyklu rozwojowego żeruje na ślimaku, pełniącym rolę żywiciela pośredniego. Jeżeli jednak w naszym organizmie znajdą się substancje takie jak rozpuszczalniki, zdaniem dr Hulda Regehr Clark, w naszym ciele może się rozwinąć pięć pozostałych stadiów!

Najgroźniejszy jest benzen, który dostaje się do grasicy i rujnuje nasz system immunologiczny (obronny). W przypadku obecności w organizmie benzenu, przywra jelitowa rozwinie się w grasicy, stwarzając dogodne warunki do rozwoju choroby AIDS.

Następny groźny solwent to alkohol propylowy, który gromadzi się w wątrobie. Jest przyczyną zmian nowotworowych - wywołuje stany rakowe w innych, nawet odległych narządach. Jeśli takim rozpuszczalnikiem będzie w naszym organizmie alkohol propylowy, to któryś z naszych organów stanie się żywicielem pośrednim przywry jelitowej  - organ ten będzie zagrożony zwyrodnieniem.

Kolejny - Metanol czyli spirytus drzewny powoduje, iż trzustka zostaje żywicielem dla przywry trzustkowej, doprowadzając do dysfunkcji, której skutkiem będzie choroba  - cukrzyca.


Jeżeli w naszym organizmie znajdzie się ksylen lub toluen, każda z czterech odmian przywry, do swojego rozwoju wykorzystuje mózg jako żywiciela pośredniego. Powoduje to zaburzenia w pracy mózgu oraz choroby neurologiczne np. epilepsję, schizofrenię, zapalenie opon mózgowych lub może powodować wzmożone uzależnienie alkoholowe.

Metyloetyloketony (MEK) lub metylobutyloketony (MBK) wg. dr Clark powodują, że macica staje się pośrednim żywicielem pasożytów, szczególnie przywr jelitowych. Dorosłe przywry (każda z czterech odmian) w ścianie macicy powodują skurcze i krwawienia poza okresem menstruacji. Jeśli przedostaną się jajowodami do jamy brzusznej, wraz z fragmentami śluzówki macicy, prawdopodobnym rezultatem będzie endometrioza - gruczolistość. Mogą też być przyczyną mięśniaków. Niekiedy znajdzie się tam owcza motylica wątrobowa, przywra przewodów żółciowych, ludzka motylica wątrobowa, a nawet Eurytrema - przywra trzustkowa.

Inne to: chlorek metylenu i trójchloroetan (TCE).

Solwenty czyli rozpuszczalniki służą do rozpuszczania substancji. Czysta woda jest niezbędnym, życiodajnym rozpuszczalnikiem.
Większość innych rozpuszcza tłuszcze biorące udział w formowaniu błon komórkowych, a szczególnie błon komórek nerwowych  - podstawy sprawnego systemu nerwowego. Takie rozpuszczalniki zagrażają procesom życiowym Twojego organizmu.


"(...) Motyliczka wątrobowa - Dicrocoelium dendriticum.
Ten robak z grupy przywr ma, podobnie jak wiele innych pasożytów, skomplikowany cykl życiowy. Dorosłe motyliczki żyją w bydle lub innych zwierzętach roślinożernych. Ich jaja wydostają się na zewnątrz wraz z kałem. By mogły rozwinąć się dalej, muszą zostać zjedzone przez ślimaki. Kolejnym żywicielem przywry są mrówki, które zarażają się, zjadając pakiety larw, które wydostają się ze ślimaka. By zakończyć cykl, motyliczka powinna trafić do żołądka krowy. I tu pojawia się problem. Mrówki, w których pasożytują przywry, nie są przecież naturalnym pokarmem bydła. Motyliczki robią więc, co mogą, by ich gospodarz poczuł nieprzepartą chęć zostania zjedzonym przez krowę. Zaczynają nim manipulować."

Źródło: Gazeta Wyborcza, 05-04-2004, Wojciech Mikołuszko

 

Podobnie jest w przypadku innych przywr.
Jaja wydalane z kałem żywiciela do dalszego rozwoju, muszą zostać zjedzone przez żywiciela pośredniego, tj. ślimaka. Tam przekształcają się w sporocysty, a po miesiącu wykształca się kolejna faza rozwoju tzw. redie.
Redie przenikają do wątrobotrzustki ślimaka i po ok. 4-6 tygodniach wykształcają się cerkie.
Cerkie to jedyne wolno żyjące stadium rozwoju Clonorchis Sinensis po opuszczeniu organizmu ślimaka. Unosząc się swobodnie w wodzie, oczekują na kolejnego żywiciela w postaci ryb, m.in. karpiowatych i okoniowatych. Wnikają one przez skórę zwierzęcia i usadawiają się w mięśniach, gdzie w ciągu kolejnych 6 tygodni przeistaczają się a metacerkarię.
Metacerkaria jest formą inwazyjną dla żywiciela ostatecznego. Człowiek, kot, pies, zaraża się  Clonorchis Sinensis zjadając surowe mięso ryb.
Młode przywry po znalezieniu się w żołądku przedostają się z dwunastnicy przez przewód żółciowy do dróg żółciowych wątroby i tu osiągają dojrzałość płciową.

 

Wpływ przywr na rozwój chorób

 

Motyliczka wątrobowa - Dicrocoelium dendriticum
Jest pasożytem wątroby przede wszystkim przeżuwaczy domowych i dzikich, ale również innych gatunków ssaków roślinożernych np. świń, królików, zajęcy itp., a także przypadkowo może zostać pasożytem człowieka.
Zarażenie motyliczką przebiega u człowieka przeważnie bezobjawowo. Jedynie w wyjątkowo intensywnych inwazjach mogą występować dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego oraz powiększenie wątroby.

 

Motylica wątrobowa owcza - Fasciola hepetica jest pasożytem występującym na całym świecie. Pasożytuje w przewodach żółciowych wątroby głownie u owiec i bydła. Sporadycznie może występować u wszystkich gatunków ssaków m.in. koni, świń, psów, gryzoni oraz u człowieka.
Jeszcze w latach sześćdziesiątych w Polsce ponad 50% bydła było zarażone motylicą. Po przeprowadzonym kompleksowym zwalczaniu motylicy, obecnie szacuje się, iż odsetek zarażonego bydła kształtuje się przykładowo od 0,5-2% w województwie wielkopolskim do 15% w województwach północno-wschodnich.

Alergicy mają nie tylko zatkane drogi żółciowe, jak twierdzi dr Clark, ale są często zarażeni owczą motylicą wątrobową Fasciola hepetica.
Przyczyną tej sytuacji może być często spotykana alergia na wełnę i lanolinę, np. w kosmetykach. Niewielka ilość tych pasożytów będzie prawie niezauważalna, ale z czasem większa ich ilość przedostaje się do jelit i może spowodować najgorsze typy alergii. Więcej na temat kuracji oczyszczającej organizm z pasożytów i ich toksyn: Kompleksowe oczyszczanie organizmu>>

 

Przywra chińska - Clonorchis Sinensis jest bardzo częstym pasożytem przewodów żółciowych człowieka, świni, kota, psa, gryzoni i innych ssaków. Ponad 10 milionów ludzi jest zarażonych tą przywrą. Człowiek zaraża się  Clonorchis Sinensis zjadając surowe mięso ryb.
Przy niewielkiej liczbie pasożytów, objawy chorobowe nie występują. Kiedy inwazja staje się silniejsza  -  w organizmie sa setki lub tysiące osobników - przewody żółciowe ulęgają rozszerzeniu, ich nabłonek rozrasta się, powstają wszelkiego rodzaju przerosty - brodawczaki, gruczolaki - powodujące zmiany nowotworoweraka. Występują stany zapalne wątroby, pęcherzyka żółciowego, które z czasem mogą doprowadzić do marskości wątroby.
objawy: powiększenie wątroby, żółtaczka.

 

Czy wiesz, że...


... w trzustce osób cierpiących na cukrzycę znaleźć można przywrę Eurytrema pancreaticum, która powszechnie występuje u bydła?

Prawdopodobnie do organizmu człowieka przedostaje się w mięsie i produktach nabiałowych. Z tego powodu, nawet po zlikwidowaniu pasożytów, można łatwo ulec ponownemu zakażeniu. Przywry, które zostały przyciągnięte jak magnes do trzustki - zwabione obecnością w tym narządzie alkoholu metylowego, powodują uszkodzenie wysepek Langerhansa.
To najnowsze, odkrycie naukowe sprawia, że powstaje nadzieja dla wszystkich chorych na znaczną poprawę zdrowia, a w wielu przypadkach być może na zupełne wyleczenie z cukrzycy typu I (tzw. insulinozależnej), a także typu II. Okazuje się przecież, iż cukrzyca nie polega jedynie na stałych i wyłącznych niedomaganiach metabolicznych, ale na zatruciu organizmu solwentami oraz na inwazji pasożytów, co daje nam efekt poważnej KWASICY METABOLICZNEJ! Zdarza się również, że w trzustce gnieżdżą się lamblie.

 

Historia Helenki:

 

Z doświadczeń naszych klubowiczów


Droga Pani Renatko!

Jestem pod wrażeniem działania Ocean 21 na zdrowie Heleny. Cieszę się i jednocześnie zastanawiam co dalej zrobić. Widzę po zachowaniu Heli że się dobrze czuje, nareszcie nie boli ją codziennie gardło i nie jest taka słaba. Jest wesoła i chętna do wszystkiego. Wcześniej bez przerwy na coś narzekała. Helena miała piasek w drogach moczowych i związane z tym problemy. Często mówiła że się źle czuje tak jak przy zbyt wysokim cukrze, mimo że pomiar wskazywał na cukier w normie. Zaobserwowałam również u niej ogólnie lepszą glikemię. Ustąpiły również kłopoty z oddawaniem moczu i ogólną jej ociężałością.

 

Daję jej półtorej łyżki codziennie z wodą i zastanawiam się Pani Renatko czy nie powinnam zrobić przerwę ze względu na wieczorne, dość silne wysypki, choć wiem, że to objaw ewidentego odtruwania. Myślę że przy jej cukrzycy złe samopoczucie związane jest z kwasicą metaboliczną, a Ocean ją po prostu oczyszcza.

 

Oprócz Ocean 21 Helenka stosuje C-plus, luteinę. Wcześniejsza kuracja Paraprot-ex, Nopalin, AC Zymes, Polinesian Noni, Garlic Caps, Strong Bones była bardzo pomocna w oczyszczaniu organizmu z pasożytów (lamblie z którymi walczyliśmy bardzo długo i nieskutecznie lekami farmakologicznymi!). Kuracja Paraprotexem trwała pół roku, to wydaje się długo, ale była skuteczna. Wcześniejsze różne leki nic nam (całej rodzinie) nie pomagały. Teraz widzę niesamowite pozytywne działanie Ocean21. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z efektów kuracji. Beata ze Śląska, marzec 2010

 

Droga do zdrowia jest zatem prostsza niż nam się wydaje - prowadzi przez usuwanie przyczyny choroby, a nie tylko i wyłączne działanie na jej skutek i podawanie leków, insuliny.

Więcej na temat pasożytów:

 

Niewidzialni zabójcy - pasożyty wewnątrz nas>>

 

Profilaktyka i wspomaganie leczenia


Polega na niejedzeniu surowych ryb lub półsurowych, źle uwędzonych ryb oraz przeprowadzeniu przynajmniej raz na pół roku systematycznej kuracji oczyszczającej z pasożytów w całej rodzinie.


Należy zastosować niezbędny w kuracji PARAPROTEX - "bezlitosny pogromca pasożytów", oraz Nopalin, AC ZYMES, POLINESIAN NONI - liofilizowny sok, TRIPLE POTENCY LECITHIN oraz zawsze przy pasożytach i wszelkich stanach zapalnych w organizmie C 500 lub C 1000 lub C 300 lub Liquid C -witamina C w płynie lub Lion Kids C lub C PLUS i Liver Aid - regeneracja, odtrucie wątroby.

 

Kuracja oczyszczająca z pasożytów>>

 

Jak bardzo może Ci pomóc Paraprotex, dowiesz się tutaj>>

 

Objawy zakażenia przywrami:


Ogólna niedyspozycja, bóle głowy, osłabienie apetytu, pokrzywka, pokarmowe i skórne alergie, bóle brzucha, ostre i przewlekłe zapalenie wątroby, gorączka, duszność, wodobrzusze, wysadzanie gałek ocznych. Zakażenie jest podłożem kamienicy żółciowej, a często i błędną diagnozą z podejrzeniem o kamicę. Wątroba staje się twarda i powiększona; możliwe jest także powiększenie śledziony. Występują cykliczne ataki bólu oraz chroniczne zapalenie wątroby. Rozpoznanie choroby opiera się na wykryciu cyst w kale lub stwierdzeniu przeciwciał we krwi.

 

Zapamiętaj:

muchy, myszy, szczury, prusaki mogą przenosić cysty pasożyta.


Przywra Paragonimus westermani powoduje choroby płuc>>

 

Bibliografia:

1)G. Bartosz, Nowotwory. Druga twarz tlenu. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

2) A.Deryło, Parazytologia i akaroentomologia medyczna -  Warszawa 2002

3) W.T. Dobrzański,  Zarys Mikrobiologii dla farmaceutów. PZWL, Warszawa 1980.

4) B. Mach, K. Ulewicz, Zarys Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych. Tom I. Wyd. AM im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, Kraków 1986.

5) W. Brühl, R. Brzozowski, Vademecum lekarza ogólnego. PZWL, 1983.

6) dr H. Clark, Kuracja życia.

 

Polecany sklep internetowy - Twoje zakupy wprost od producenta z firmy Calivita:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immunologia Probiotyki Antybiotyki Grzybica Gronkowiec Dieta Reakcja Jarisha-Herxheimera

Mykotoksyny Klub Calivita Escherichia coli Kanały oczyszczania organizmu Autyzm Zespół Aspergera