MYASTENIA GRAVIS (MIASTENIA)

MYASTENIA GRAVIS (MIASTENIA, myasthenia gravis)

 

ZALECANA POMOCNA SUPELEMENTACJA:

 

 

 

Treści umieszczane w tym serwisie służą wyłącznie do celów informacyjnych, a nie do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów traktowania różnych chorób. Stan zdrowia i wszelkie jego zaburzenia winny być konsultowane z właściwymi służbami medycznymi. Nie jest naszym celem udzielanie medycznych porad i zalecanie środków.