Reklamacje

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności otrzymanych produktów z zamówieniem lub w przypadku uszkodzenia produktów otrzymanych w przesyłce, reklamowany towar wraz z wypełnionym protokołem reklamacyjnym, kopią faktury, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać -

adres wysyłki:

California Fitness Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 547
05-083 Wojcieszyn

Formularz Reklamacyjny: www.calivita.com.pl >> http://calivita.com.pl/form/REKLAMACJA_TOWARU.pdf


2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych, począwszy od dnia dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby firmy w Wojcieszynie lub do jednego z Salonów Sprzedaży CaliVita® International Polska. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony, o czym zostaną Państwo poinformowani.

3. Zalecamy oględziny przesyłki w obecności kuriera, listonosza lub pracownika oddziału Poczty Polskiej, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń spisanie protokołu, który następnie powinien zostać podpisany przez odbiorcę i doręczyciela przesyłki.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, gdy realizacja żądań Klubowicza wiąże się z dostawą nowego produktu, koszty dostawy ponosi CaliVita® International Polska.

 

Reklamacje Atesty i jakość Deklaracje producenta

Opinie i doświadczenia pacjentów Klub Zdrowia - korzystaj z cen hurtowych